Kimler Katılabilir?

Kimler Katılabilir?

  • Üniversitelerin hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıfı okuyan öğrencileri.
  • Önlisans öğrencileri katılabilir.
  • Yüksek lisans hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri.
  • Genel not ortalaması not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'den yüksek, 100'lük sistemde 60 üzeri olan öğrenciler.
  • İngilizce seviyesi orta ve üzeri olan öğrenciler.
  • Bu şartları sağlayan öğrencilerde ayrıca programa uyum sağlayıp sağlayamayacağına dair ek kriterler de aranır. 


Kimler Katılamaz?

  • Açıköğretim fakültesi öğrencileri.
  • İngilizce seviyesi ve not ortalaması düşük öğrenciler.
  • 28 yaşını doldurmuş öğrenciler
  • Yüksek lisansta tez aşamasında olan ve doktora öğrencileri bu programa katılamazlar.